ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ดำดี การเกษตร - จำหน่ายสายพันธุ์กล้วย คุณภาพดี

หมวดหมู่รูปภาพ จาก ดำดีการเกษตร

ต้นกล้วยเนื้อเยื่อ  ออกจาก  LAB 1

ต้นกล้วยเนื้อเยื่อ ออกจาก LAB 1

ดูรายละเอียดเพิ่ม


ต้นกล้วยเนื้อเยื่อ ออกจาก LAB 2

ต้นกล้วยเนื้อเยื่อ ออกจาก LAB 2

ดูรายละเอียดเพิ่ม


ต้นกล้วยเนื้อเยื่อ ออกจาก LAB 3

ต้นกล้วยเนื้อเยื่อ ออกจาก LAB 3

ดูรายละเอียดเพิ่ม


ต้นกล้วยเนื้อเยื่อ ออกจาก  LAB 4

ต้นกล้วยเนื้อเยื่อ ออกจาก LAB 4

ดูรายละเอียดเพิ่ม


ล้างทำความสะอาด

ล้างทำความสะอาด

ดูรายละเอียดเพิ่ม


ต้นกล้วยพร้อมอนุบาล 1

ต้นกล้วยพร้อมอนุบาล 1

ดูรายละเอียดเพิ่ม


ต้นกล้วยพร้อมจำหน่าย 1

ต้นกล้วยพร้อมจำหน่าย 1

ดูรายละเอียดเพิ่ม


ต้นกล้วยพร้อมจำหน่าย 2

ต้นกล้วยพร้อมจำหน่าย 2

ดูรายละเอียดเพิ่ม


ต้นกล้วยเนื้อเยื่อพร้อมจำหน่าย  2

ต้นกล้วยเนื้อเยื่อพร้อมจำหน่าย 2

ดูรายละเอียดเพิ่ม


ต้นกล้วยเนื้อเยื่อพร้อมจำหน่าย 3

ต้นกล้วยเนื้อเยื่อพร้อมจำหน่าย 3

ดูรายละเอียดเพิ่ม


ต้นกล้วยเนื้อเยื่อพร้อมจำหน่าย 4

ต้นกล้วยเนื้อเยื่อพร้อมจำหน่าย 4

ดูรายละเอียดเพิ่ม


จัดเรียงต้นกล้วยขึ้นรถ  1

จัดเรียงต้นกล้วยขึ้นรถ 1

ดูรายละเอียดเพิ่ม


จัดเรียงต้นกล้วยขึ้นรถ  2

จัดเรียงต้นกล้วยขึ้นรถ 2

ดูรายละเอียดเพิ่ม


จัดเรียงต้นกล้วยขึ้นรถ 3

จัดเรียงต้นกล้วยขึ้นรถ 3

ดูรายละเอียดเพิ่ม