ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ดำดี การเกษตร - จำหน่ายสายพันธุ์กล้วย คุณภาพดี

บทความ

    บทความ ---> ข้อดีของการปลูกกล้วยเพาะเลื้ยงเนื้อเยื่อ

ข้อดีของการปลูกกล้วยเพาะเลื้ยงเนื้อเยื่อ

ข้อดีของการปลูกกล้วยเพาะเลื้ยงเนื้อเยื่อ
รายละเอียด
1) ได้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรค และ แมลง เช่นโรคตายพราย และ หนอนกอ
2) เก็บเกี่ยวสามารถทำได้พร้อมกัน
3) ขนย้ายต้นพันธุ์สดวก   เก็บต้นพันธุ์ไว้ได้นานหากยังไม่พร้อมปลูก

วันที่ประกาศ : 2011-11-24