ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ดำดี การเกษตร - จำหน่ายสายพันธุ์กล้วย คุณภาพดี

บทความ

    บทความ ---> การปลูกต้นกล้วยเนื้อเยื่อ

การปลูกต้นกล้วยเนื้อเยื่อ

การปลูกต้นกล้วยเนื้อเยื่อ
รายละเอียด
1.  ไถเตรียมดิน   ปรับหน้าดินให้มีความสม่ำเสมอ แนะนําให้ปลูกพืชคลุมดินทีมีการเจริญเติบโตเร็ว               โดยไมต้องเอาใจใส่  พืชคลุมดินส่วนใหญ่ ใช้เมล็ด เช่นถั่วพุ่ม  ถั่วแระ  ก่อนลงมือปลูกกล้วยควรไถกลบพืชคลุมดินให้ลึก ประมาณ  60  เซนติเมตร  เพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชสด  ภายหลังจากปลูกกล้วย อาจปลูกพืชคลุมดินอีกก็ได้

 2. ระยะปลูก  กล้วยไข่                                                      ระยะปลูก   2 * 3  เมตร         1  ไร่ใช้    260  ต้น
                        กล้วยหอม  กล้วยน้ำว้า  กล้วยหักมุก        ระยะปลูก   3 * 3  เมตร         1   ไร่ใช้  175  ต้น
                                                                                             ระยะปลูก   4 *  4 เมตร          1   ไร่ใช้   100  ต้น
 
3. ขุดหลุม ลึก   50  *   50  *  50   เซนติเมตร
                    ใช้ปุ๋ย อินทรีย์  หรือ  ปุ๋ยเคมี สูตร  15 - 15 - 15 รองก้นหลุม  และฟูราดาน แล้วกลบดินทับ
         ก่อนนำต้นกล้วยเนื้อเยื่อ ลงปลูก

4. การให้น้ำ   -   ทำเป็นร่องน้ำ  ปล่อยน้ำไปตามร่อง  วิธีนี้จะทำให้บริเวณต้นกล้วยชุ่มชื้นดี
                       -   ให้ระบบน้ำหยด  สามารถกำหนดการให้น้ำไปที่ต้นได้อย่างพอเหมาะพอดี
            ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดี 
                     ปลูกเสร็จควรให้น้ำทันที
 
5.  การให้ปุ๋ย    หลังจากปลูกไปแล้ว  1 - 2 เดือน  สามารถให้ปุ่๋ยสูตร  15  -  15  -  15  หรือ  16 - 16 -16
      อัตราต้นละ  150   กรัม ต่อ ต้น สสมารถ  ใส่ปุ๋ยได้ทุกเดือน  สลับกับปุ๋ยอินทรีย์  หรือ ปุ๋ยคอก
 
6.   การกำจัดวัชพืช  ควรใช้ยากำจัดวัชพืชชนิดเผาไหม้  ระวังอย่าให้ระอองยาโดนต้นกล้วย
      หรือวิธีเขตกรรม คือใช้  จอบ มีดหวด และเครื่องตัดหญ้า

7.  การคุมหน่อ  ใน หนึ่งกอควรไว้หน่อประมาณ 3  หน่อ  กำจัดหน่อโดยการปาดหน่อทิ้ง

8.  ประมาณ  เดือนที่ 10  เริ่มให้ผลผลิต  กล้วยน้าว้าหลังจากแทงปลีแล้วประมาณ 3 เดือน ถึง
      3  เดือนครึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

วันที่ประกาศ : 2013-12-16