ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ดำดี การเกษตร - จำหน่ายสายพันธุ์กล้วย คุณภาพดี

สายพันธุ์ที่จำหน่าย


กล้วยน้ำว้า พันธุ์ท่ายาง
กล้วยน้ำว้า พันธุ์ท่ายาง
กล้วยน้ำว้า พันธุ์ท่ายาง